Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.07.2021)

DIMOS6

  ΠΙΝΑΚΑΣ    ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ        ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                   

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η        ( 2.07.2021)                                                                               

ΘΕΜΑ                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o EKTAKTO Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το κατάστημά της στη Σίφνο
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το κατάστημά της στη Σίφνο.
93
2ο  ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της πράξης «Μετάλλων τόποι-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο» η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREGVA Ελλάδα Κύπρος 2014) και  ορισμός ομάδας έργου για την υλοποίηση της πράξης
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1.   Η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου και η αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» και ακρωνύμιο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ» που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
2.   Η έγκριση  της υλοποίηση της Πράξης του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» και ακρωνύμιο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ» που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
3.   Η δέσμευση του Δήμου Σίφνου ότι θα διασφαλίσει, από το ρόλο του Δικαιούχου 3, την ορθή τήρηση όλων όσων προβλέπονται στο πλαίσιο του «Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας, καθώς και όσων προβλέπονται από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης που υπογράφεται ανάμεσα στον Κύριο Δικαιούχο και τη Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
4.   Το άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος,  για τις ανάγκες της είσπραξης της επιχορήγησης από την υλοποίηση του έργου.
5.   Η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου με ορισμό εκπροσώπων σε όλες τις προγραμματισμένες ή έκτακτες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνολικού Έργου και για τη διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής του.
6.   Η συγκρότηση ομάδας έργου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» και ακρωνύμιο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ» με αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αποτελούμενη από τους:
α)Την Δήμαρχο κα Ναδάλη Μαρία ως Υπεύθυνο Πράξης, με αναπληρωτή τον  Αντιδήμαρχο κ.Γεωργούλη Κ. Γεώργιο,
β)Τον Πρόεδρο του ΔΣ κ.Χρυσίνη Νικόλαο ως Συντονιστή του έργου, με αναπληρωτή την Δημοτική Σύμβουλο κα Βασταρδή Μαργαρίτα
γ)Τον προϊστάμενο  της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.Παπαγγελέτο  Ιωάννη ως Υπεύθυνο Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου,  με αναπληρώτρια την υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας  κα Ψαραύτη Κατερίνα.
94
1o Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
  95
2o Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του 
Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος  για την υπογραφή του.
96
3o Σχετικά με τη ίδρυση τμήματος ένταξης στο ΕΠΑΛ  Σίφνου μετά το υπ΄αριθμ. πρωτ. 48132/Δ3/27.04.2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 4806/23.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων
Εγκρίνεται ομόφωνα η ίδρυση τμήματος ένταξης στο ΕΠΑΛ  Σίφνου
97
4o Ορισμός μελών της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου μετά την υπ΄αρ. 43/2021 απόφαση του ΔΣ   
Ορίσθηκαν κατά πλειοψηφία τα μέλη της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου.
98
5o Σχετικά με την πρόταση του Πανεπιστημίου του Cambridge για την παραγωγή ερευνητικού φιλμ υπό την αιγίδα του Δήμου Σίφνου, με θέμα την Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, πολιτισμική εξέλιξη και νησιωτική ζωή στη Σίφνο  
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Πανεπιστημίου του Cambridge για την παραγωγή ερευνητικού φιλμ υπό την αιγίδα του Δήμου Σίφνου, με θέμα την Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, πολιτισμική εξέλιξη και νησιωτική ζωή στη Σίφνο.
99
6o Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου 
Αναβάλλεται  η συζήτηση του θέματος.
100
7o 1.    Τροποποίηση της σύνθεσης των μελών της Τουριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτισμού, μετά την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της σύνθεσης  των μελών της Τουριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτισμού, μετά την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου.
101
8o Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 79/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  
Εγκρίνονται ομόφωνα τα αιτήματα πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 79/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.
102
9o Έγκριση του το από 19-05-2021 πρακτικού της Επιτροπής σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για αγορά στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ.20/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα το από 19-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για αγορά στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου και παραπέμπεται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.
103

                                                                                                         
                                                                                                           Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου
 
                                                                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος
 
 

.