Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (17.06.2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/16-06-2021
(ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 17-06-2021)
ΣΙΦΝΟΣ, 23-06-2021
 
 
 

 

ΘΕΜΑ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 1.    Έκδοση απόφασης για παράταση χρόνου χρήσης παραλιακών χώρων για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών (εξ’ αναβολής) Ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) παρατείνονται τα συμφωνητικά των α) Γκούμα Νικηφόρου, β) Καλόγηρου Ιωάννη και γ) Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατύ Γιαλού, για το έτος 2021. 27
 2.    Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διαδικασία  διάθεσης καρτών για τα νέα pillars του Πλατύ Γιαλού (εξ’ αναβολής) Ομόφωνα καθορίζεται για τα τουριστικά σκάφη από τα αυτόματα μηχανήματα (pillars), για το έτος 2021:
Η αξία ενός (1) κυβικού μέτρου νερού 5,00 € και η αξία μίας (1) ΚWH για το ηλεκτρικό ρεύμα  1,00 €. Η πώληση των καρτών θα γίνεται από το γραφείο του αλιευτικού καταφυγίου του Πλατύ Γιαλού. Η αξία της κάρτας θα είναι 15,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εγγύηση 10,00 € κατά την παραλαβή της κάρτας η οποία θα εισπράττεται κατά την επιστροφή της.
28
 3.    Συμπληρωματικά στοιχεία στην υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ – ΩΦ6ΜΟΡΙΦ-ΦΤΔ) σχετικά με οφειλές της εταιρείας ΖΑΝΤΕ FERRIES ANMEZ A.E. Εγκρίνεται ομόφωνα 29
 4.    Ελάχιστες χρεώσεις κατανάλωσης νερού και ρεύματος στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού, στο λιμάνι των Καμαρών και στην Ψάθη Κιμώλου για το 2021. Ομόφωνα καθορίστηκαν τα εξής: Πάγια χρέωση 5,00€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) για την πρώτη ημέρα ελλιμενισμού, η οποία θα περιλαμβάνει 300 λίτρα νερό και 3kWh ρεύματος.
– Τις επόμενες ημέρες ελλιμενισμού η χρέωση θα είναι ως εξής:
5,00€ / μ3 νερού (πλέον ΦΠΑ)
1,00€ / kWh ρεύματος (πλέον ΦΠΑ)
30
 5.    Καθορισμός όρων ελλιμενισμού για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤ Αναβάλλεται προκειμένου να συζητηθεί μαζί με άλλα θέματα 31
 6.    Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 5τμ στον Φάρο Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζιού και ομπρέλας (Αρ.Πρωτ.: 817/06-11-2020) Εγκρίνεται ομόφωνα 32
 7.    Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 5τμ στο αλιευτικό καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού για εξυπηρέτηση των πελατών του (Αρ.Πρωτ.: 818/06-11-2020) Εγκρίνεται ομόφωνα 33
 8.    Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση stands και τραπεζιού με δύο καθίσματα προς εξυπηρέτηση της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 99/23-02-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) 34
 9.    Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 60τμ όπισθεν της άδειας για Θ.Μ.Α στον Πλατύ Γιαλό για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητάς του (Αρ.Πρωτ.: 211/29-03-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 35
 10. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας για παραχώρηση χώρου 49,60τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 214/29-03-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 36
 11. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 70τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 216/29-03-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 37
 12. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 67τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 221/30-03-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 38
 13. Αίτηση του κ. Καμπουράκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 76,74τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 225/31-03-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 39
 14. Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθέριου (ΕΛ.ΜΑΖΑΡΟΣ-ΧΡ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 110,28τμ (τα 69,90τμ είναι ξύλινο δάπεδο) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 226/31-03-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 40
 15. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 52τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 239/08-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 41
 16. Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση χώρου 29τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών για εξυπηρέτηση των πελατών της (Αρ.Πρωτ.: 243/08-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 42
 17. Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση χώρου 30,55τμ στις Καμάρες για χρήση του καταστήματός του (Αρ.Πρωτ.: 259/09-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 43
 18. Αίτηση του κ. Κακάκη Γεωργίου-Μαρίνου για παραχώρηση χώρου 21,70τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 260/12-04-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 44
 19. Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 24τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 263/13-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 45
 20. Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου-Πέτρου για παραχώρηση χώρου 99τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξύλινων ξαπλωστρών με σκίστρα και μαξιλαριών πουφ με ομπρέλες (Αρ.Πρωτ.: 269/14-04-2021) Καμία πρόταση δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία και το θέμα αναβάλλεται 46
 21. Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 34,10τμ στις Καμάρες για κάθε νόμιμη χρήση για εξυπηρέτηση του καταστήματός της (Αρ.Πρωτ.: 273/14-04-2021) Απορρίπτεται βάσει της 17/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΠ5ΟΡΙΦ-3Λ8) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου 47
 22. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση χώρου 40τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 275/15-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 48
 23. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 20τμ μπροστά από το ξενοδοχείο του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 276/15-04-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα 49
 24. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση χώρου 40τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε ξύλινο πάτωμα με πανί σκίασης (Αρ.Πρωτ.: 280/16-04-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα 50
 25. Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση χώρου 33τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 284/16-04-2021) Αναβάλλεται για επιπλέον διερεύνηση 51
 26. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση χώρου 24,90τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 285/16-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 52
 27. Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας για παραχώρηση χώρου 94τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 286/16-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 53
 28. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για παραχώρηση χώρου 32,40τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση καναπέδων, πολυθρόνων, τραπεζιών και λουλουδιών για την εξυπηρέτηση των πελατών τους (Αρ.Πρωτ.: 288/16-04-2021) Απορρίπτεται βάσει της 17/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΠ5ΟΡΙΦ-3Λ8) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου 54
 29. Αιτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση χώρου 72,60τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 290/16-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 55
 30. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 100τμ στιην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 292/19-04-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) 56
 31. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για παραχώρηση χώρου 12τμ στην Ψάθη Κιμώλου για παρκάρισμα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών της εταιρείας (Αρ.Πρωτ.: 297/21-04-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 57
 32. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση χώρου 260,65τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 298/21-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 58
 33. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30τμ μπροστά από το κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 300/22-04-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 59
 34. Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε – πρώην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΡΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 56τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 302/23-04-2021) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία βάσει τοπογραφικού η παραχώρηση 72,45τμ 60
 35. Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση χώρου 38τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 305/26-04-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα 61
 36. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 4,60τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων  (Αρ.Πρωτ.: 311/28-04-2021) Αναβάλλεται προκειμένου να ζητηθεί η γνωμοδότηση του Λ.Σ Κιμώλου τόσο για την πρόταση της αιτούσας όσο και για τη νέα πρόταση του κου Βεντούρη, για τοποθέτηση του οικίσκου πίσω από το στέγαστρο. 62
 37. Αίτηση της κας Δήμου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 20τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 313/28-04-2021) Αναβάλλεται λόγω ελλιπούς φακέλου 63
 38. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης-Μαρίας για παραχώρηση χώρου 118,71τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών, ξύλινων βάσεων για πανί σκίασης και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 332/05-05-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση 106,87τμ αντί των 118,71 που ζητούσε. 64
 39. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 54,33τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής του (Αρ.Πρωτ.: 342/07-05-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) 65
 40. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Ελένης για παραχώρηση χώρου 10τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 350/11-05-2021) Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) μόνο για το 2021 και όχι για τρία (3) χρόνια που ζητούσε. 66

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ