Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.05.2021)

19.5

 

                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ       ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                                      

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

                                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η  (19.05.2021 )                                                                                           

ΘΕΜΑ                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o Διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «Ηρώου» (εξ αναβολής)
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να ανατεθεί η υπόθεση στον δικηγόρο Σύρου κ. Νικήτα Γρυπάρη για να επεξεργαστεί το κείμενο που παρέδωσε στο Δήμο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Σιφνίων, ώστε να διαμορφωθεί η πρόταση του Δήμου για τη σύνταξη του τελικού κειμένου συνεργασίας με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «Ηρώου».
72
2o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”
Όταν ληφθεί η απόφαση για τη μόνιμη φιλοξενία της αίθουσας σε νέο χώρο, είναι προφανές ότι η ονομασία της νέας αίθουσας  θα είναι «αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβούλιου Σίφνου Κώστας Κορωναίος», όπως ακριβώς προβλέπεται και στο ψήφισμα.
73
3o Έκδοση απόφασης μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 1410/16.4.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΝΑ για το θέμα με τίτλο: “Επιλεξιμότητα της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης”
Το ΔΣ ομόφωνα αποδέχεται και εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΝΑ σχετικά με το κόστος της εξωτερικής διασύνδεσης του δικτύου με τα ακίνητα και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης του έργου των δικτύων αποχέτευσης Απολλωνίας –Αρτεμώνα Σίφνου, ώστε να ενταχθεί και η συγκεκριμένη δαπάνη. Δεσμεύεται για τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης και αποφασίζει την ενημέρωση των ιδιοκτητών για το θέμα με κάθε πρόσφορο μέσο.
74
4o Έκδοση απόφασης σχετικά με τις παρατηρήσεις στο φάκελο του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Βαθέως Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και συνοδά έργα»
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή απόφασης διαμαρτυρίας προς τη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την καθυστέρηση έκδοσης εγγράφων-απαντήσεων που αφορούν το έργο  «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Βαθέως Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και συνοδά έργα».
75
5o Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου σύμφωνα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου σύμφωνα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου και των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν.
76
6o Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, μετά την παραίτηση της κας Μουράτου Χρυσάνθης, δημοτικής συμβούλου του Δήμου Κιμώλου
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ’ αρ. 161/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021 και ορίζονται  νέα μέλη, ο Αντιδήμαρχος  Κιμώλου  κ. Σάρδης Παναγιώτης με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κα Βαμβακάρη Ελισάβετ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου  του Δήμου Κιμώλου κας Μουράτου Χρυσάνθης και ο δημοτικός  σύμβουλος   κ. Σάρδης Χαράλαμπος  αναπληρωτής  του Δημάρχου Κιμώλου κ.Βεντούρη  Κων/νου.
77
7o Καθορισμός αντικειμένου και προσόντων για την κάλυψη της κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & γραμματέα της πενταμελούς Επιτροπής επιλογής
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα για το αντικείμενο και τα προσόντα που απαιτούνται  για την κάλυψη της κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής και ορίζει τη δημοτική σύμβουλο κα Βασταρδή Μαργαρίτα ως εκπρόσωπο του Δήμου στην πενταμελή Επιτροπή Επιλογής και ως Γραμματέα τον Προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου κ.Κορακή Νικόλαο.
78
8o Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2021.
79
9o Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2021
Ορίζεται ομόφωνα η επιτροπή ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2021 με μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου Σίφνου:
κ.κ. Παλαιό Ζαννή, ΠΕ Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών,
1.    κ. Αγιουτάντη Χρήστο, ΤΕ17 Διοικητικό – Τουριστικών Επιχειρήσεων,
2.    κ. Κάραβο Σωκράτη,  ΤΕ4 Μηχανολόγο – Μηχανικό.
80
10o Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση 4ου ATROMITOS RACE SIFNOS 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση 4ου ATROMITOS RACE SIFNOS 2021.
81
11o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών
Εγκρίνεται  ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης με την οποία απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους. Το πρόστιμο για την χρήση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, ανέρχεται στο ποσό των  χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).
Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
82
12o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, όπως παρακάτω:
1.Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, από 19.00μ.μ έως 03:00 π.μ.
2.Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα, όλο το 24ωρο καθ΄ όλο το έτος.
3. Εξαίρεση θα γίνεται σε οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και για τη στάση οχημάτων στην πλατεία του Αρτεμώνα για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φόρτωση ή η εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
83
13o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 15/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Απολλωνίας για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Απολλωνίας για το έτος 2021, όπως παρακάτω:
1.Πεζοδρομείται το Στενό της Απολλωνίας ως τις 15 Οκτωβρίου 2021.
2.Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται  από τις 7:00 ως τις 9:30 το πρωί & από τις  14:30 έως 16:30.
3.Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου). Στο σημείο που βρίσκεται η μπάρα θα τοποθετηθεί πινακίδα με το ωράριο διέλευσης.
4. Μέχρι και  τις 15 Οκτωβρίου 2021 απαγορεύεται η  τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας από τις 10:00 ως τις 14:00. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00.
5.Απαγορεύεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας. Για την απαγόρευση θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες. Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.
6.Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.
7.Θα διατεθεί χώρος για τρία (03) ταξί έξω από το κατάστημα των  ΕΛ.ΤΑ.
84
14o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 16/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2021, όπως παρακάτω:
1.Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται  τις ώρες  07:00 έως 10:00 και από 18:00 έως 19:30.
2.Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.Δεν επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).
4.Δεν επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.
5.Να ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού και να τοποθετηθούν απαγορευτικά κολονάκια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).
6.Απαγορεύεται  η είσοδος Ι.Χ. οχημάτων στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκτός αυτών που ταξιδεύουν. Επιτρέπεται κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων. η είσοδος στα οχήματα των ΕΛΤΑ και των εταιρειών ταχυμεταφοράς και μετά από αίτημα που θα εξετάζεται κατά περίπτωση, σε επαγγελματικά οχήματα  που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες.
7.Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο και τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
85
15o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στo Βαθύ για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βαθύ, όπως παρακάτω:
1.Η διέλευση των οχημάτων για την τροφοδοσία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων από το πάρκινγκ έως τον Ταξιάρχη, επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ. Επίσης, απαγορεύεται  οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση οχημάτων κατά τις υπόλοιπες ώρες.
2.Απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμα του  τμήματος  του “ρέματος ”, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (από 1/6 έως 30/9).
86
16o Έκδοση απόφασης για δράσεις τουριστικής προβολής σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου
Εγκρίνονται ομόφωνα οι δράσεις τουριστικής προβολής σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.
87
17o Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Δήμος να ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου- Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου την κατά το δυνατόν αυστηρότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την διαχείριση των υπογείων υδάτων και για κάθε αίτηση διάνοιξης νέας γεώτρησης η  αίτηση να κατατίθεται και στον Δήμο συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση ενδιαφερόμενου και Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα που θα δείχνει:
α) τον χώρο του έργου,
β) τα περιγράμματα και τις θέσεις των εγκαταστάσεων,
γ) τις υδροληψίες που βρίσκονται κοντά, μαζί με τις συντεταγμένες (σε σύστημα ΕΓΣΑ 87) και τις υφιστάμενες χρήσεις γης, που βρίσκονται σε 500 μέτρα ακτίνα γύρω από τα όρια του χώρου.
88
18o Σχετικά με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους στάθμευσης οχημάτων
Αποφασίζεται ομόφωνα να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, στους ήδη υπάρχοντες στύλους της ΔΕΗ, όπου είναι εφικτό, σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ.
89
19o Σχετικά με την αίτηση του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» για θέματα που αφορούν στον οικισμό “Καμάρες” Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του  Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» για θέματα που αφορούν στον οικισμό “Καμάρες” Σίφνου, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 14/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
90

 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου
 
                                                                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος

.