Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.05.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 19 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 20:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «Ηρώου» (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 3. Έκδοση απόφασης μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 1410/16.4.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΝΑ για το θέμα με τίτλο: “Επιλεξιμότητα της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιδήμαρχος  Γιώργος Κ. Γεωργούλης)
 4. Έκδοση απόφασης σχετικά με τις παρατηρήσεις στο φάκελο του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Βαθέως Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και συνοδά έργα» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου σύμφωνα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, μετά την παραίτηση της κας Μουράτου Χρυσάνθης, δημοτικής συμβούλου του Δήμου Κιμώλου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Απόστολος Διαμαντής)
 7. Καθορισμός αντικειμένου και προσόντων για την κάλυψη της  κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & γραμματέα της πενταμελούς Επιτροπής επιλογής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 8. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 10. Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση 4ου ATROMITOS RACE SIFNOS 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Λουκής, εντεταλμένος σε θέματα αθλητισμού)
 11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 15/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Απολλωνίας για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 16/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στo Βαθύ για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 16. Έκδοση απόφασης για δράσεις τουριστικής προβολής σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 17. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κ. Γεωργούλης)
 18. Σχετικά με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους στάθμευσης οχημάτων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Φραντζής)
 19. Σχετικά με την αίτηση του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» για θέματα που αφορούν στον οικισμό “Καμάρες” Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου Σίφνου

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ