Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (17.03.2021)

17.3.

                                                                

                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                      

                            ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6Η  (17.03.2021)                                                                                             

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των Κοινοτήτων   
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας ενάντια στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο ψήφισμα, αφού τονίζεται ότι οι Κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και είναι ο θεσμός που κατ’ εξοχήν βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες, εκφράζεται η αντίθεση των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για την προβλεπόμενη ανακατανομή αρμοδιοτήτων και την κατάργηση των Συμβουλίων Κοινότητας στις έδρες των Δήμων. Συγκεκριμένα ζητείται: 1. Συμμετοχή στην αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου, 2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόροι για τις Κοινότητες, 3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας, 4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των διαφορετικών επιπέδων της Αυτοδιοίκησης.
Το ψήφισμα αποφασίστηκε να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, στους Βουλευτές του Νομού και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.
29
2ο Τροποποίηση της με αρ.18/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021   
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση  τη με αρ. 18/2021 απόφαση του ΔΣ (Α.Δ.Α.:6Ο95Ω1Τ-ΔΣΦ)  με την οποία ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021  οι:
·   Ο Αντιδήμαρχος  κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος,
·    Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος,
·    Μηχανικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων (θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
Και ορίζονται εκ νέου δυο επιτροπές  αφού στον Δήμο μας λειτουργούν δυο τοπικά  συμβούλια  ως εξής :
1. Για ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Απολλωνίας:
·   Η Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας κα Θεολόγου Αικατερίνη,
·   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος,
·   Μηχανικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων (θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
2. Για ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Αρτεμώνα:
·   Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Κοινότητας κ.Τσίπης Θωμάς,
·   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος,
·   Μηχανικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων (θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
30
 

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 

.