Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (17.03.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, έως τις 18:00, σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέματα:
 

  1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των Κοινοτήτων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  2. Τροποποίηση της με αρ.18/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)

 
 
                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ
                                                                       Χρυσίνης Νικόλαος