Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.02.2021)

26.2

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις  26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή στις  19:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Αποδοχή της έγκρισης συμπληρωματικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Σίφνου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 3. Ορισμός μελών στην ομάδα εργασίας σχετικά με το προτεινόμενο έργο του υβριδικού σταθμού Σίφνου (ΥΒΣ), σε συνέχεια της διαδικτυακής συνάντησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους εκπροσώπους του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου (ΣΕΣ)     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 4. Σχετικά με την εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης, μετά το υπ΄ αρ. πρωτ. 373/11.02.2021 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 5. Έκδοση απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έναρξης την 1η/1ου/2014, ύστερα από την υπ’ αρ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 6. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος     (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 7. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος     (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 9. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 10. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 11. Σχετικά με την τοποθέτηση σιδερένιας ράμπας και την παρεμπόδιση διέλευσης σε σημεία που έχουν λάβει από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 29018ΕΚ00528 και έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Aντιδήμαρχος Δημήτριος Ζαμπέλης)
 12. Σχετικά με την αίτηση του Συλλόγου Οικιστών Χρυσοπηγής για θέματα φωτισμού, τοποθέτησης πινακίδας, ταϊστρών για αδέσποτες γάτες, καθαριότητας παραλιών στον οικισμό της Χρυσοπηγής Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 13. Σχετικά με την αίτηση της κας Γαϊτάνου Βασιλικής για χτίσιμο πετρότοιχου που εμποδίζει στην είσοδο της ιδιοκτησίας της, στη στάση  Χρυσοπηγή Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας    (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 14. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κοιλίτη Ιωάννη για χορήγηση άδειας κατασκευής χτιστού  μανδρότοιχου στην περιοχή ¨ΣΥΚΙΔΙ¨, στο δρόμο προς το Βαθύ Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας    (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 15. Σχετικά με την αίτηση της κας Πολενάκη Μαρίας για παραχώρηση λωρίδας γης 17,52 τ.μ στον οικισμό “Καμάρες”, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 16. Σχετικά με την αίτηση της κας Ατσόνιου Κωνσταντίνας του Συμεών για παραχώρηση λωρίδας γης 15,69 τ.μ στον οικισμό “Χερόννησος”, ύστερα από την υπ΄αρ. 5/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 17. Σχετικά με την αναζήτηση αγοράς ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου προκειμένου να δημιουργηθεί πλατεία ή χώρος στάθμευσης, ύστερα από την υπ΄αρ. 6/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)

 
 

                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                       Χρυσίνης Νικόλαος

 

 

.