Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.12.2020)

. ΑΠΟΦΑΣΕΙς 18.12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η  ( 18.12.2020 )

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 
       1o 
Έκδοση απόφασης για την εξουσιοδότηση δημοτικού συμβούλου για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο του Δήμου με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου»
Δεν συζητήθηκε  το θέμα διότι τελικά η Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα για την υπογραφή της σύμβασης  του επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο  με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου»
203
2o Έκδοση απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, που αφορά στη διαγραφή τελών ύδρευσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κατόπιν της υπ’ αρ. 109/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να μη γίνει διαγραφή των χρεών, έως ότου  η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία προβούν σε ξεκαθάρισμα και έλεγχο των υδρομετρητών και διαπιστωθεί ποιοι υδρομετρητές ανήκουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ποιοι στο Δήμο.
204
3o Έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  
Εγκρίνεται ομόφωνα ο προγραμματισμός δράσεων της τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2021, μετά την από 4.12.2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
205
4o Έκδοση απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου με εταιρεία συμβούλων για την παροχή υποστήριξης σε θέματα τουριστικής προβολής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Εγκρίνεται ομόφωνα η συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου με την εταιρεία συμβούλων REMAKE για την παροχή υποστήριξης σε θέματα τουριστικής προβολής, μετά την από 4.12.2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
206
5o Επικύρωση του πρακτικού  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μετά το από 27.11.2020 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης, για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η επικύρωση του από 4.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου.
207
6o Λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση διαδικτυακών χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων
Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση διαδικτυακών χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων, η δαπάνη των οποίων  δε θα ξεπεράσει τα 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
208
7o Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση του μέλους του ΔΣ της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου  κ.Κορακή Απ. Γεώργιου από την κα Χρύσου Φρ. Καλλιόπη, ύστερα από το 5/31.10.2020 πρακτικό της συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η Μερόπη».
209
8o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση της κας Ευαγγελίας Μάναλη για καταπάτηση δημόσιου δρόμου στην περιοχή της Καταβατής,  ύστερα από την υπ’ αρ. 59/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για περεταίρω ενέργειες σχετικά με τα αναφερόμενα στην αίτηση.
210
9o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Παύλου Παυλίδη και του κ. Προκόπη Παυλίδη για υπογειοποίηση όλου του δικτύου της ΔΕΗ και αφαίρεση όλων των υπαρχόντων στυλών στο Φάρο Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 60/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση του κ. Παύλου Παυλίδη και του κ. Προκόπη Παυλίδη για υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και αφαίρεση όλων των υπαρχόντων στυλών, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 60/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Τα έξοδα βαρύνουν τους αιτούντες.
211
10o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Michael Cattaui για την κατασκευή μικρού τοιχίου στην πρόσοψη της οικίας του στις Καμάρες,  ύστερα από την υπ’ αρ. 61/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Michael Cattaui για την κατασκευή μικρού τοιχίου στην πρόσοψη της οικίας του στις Καμάρες, με την προϋπόθεση οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
212
11o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Νικόλαου Πατσιούρα για χορήγηση άδειας πλακόστρωσης των σκαλοπατιών που βρίσκονται στην είσοδο της επιχείρησής του «Yalos Seaside Obsession» στον Πλατύ Γιαλό, ύστερα από την υπ’ αρ. 62/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Νικόλαου Πατσιούρα για χορήγηση άδειας πλακόστρωσης των σκαλοπατιών που βρίσκονται στην είσοδο της επιχείρησής του «Yalos Seaside Obsession» στον Πλατύ Γιαλό, με την προϋπόθεση οι πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ίδιες με αυτές του πεζοδρομίου.
213
12o Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων
Εγκρίνεται ομόφωνα η λογιστική τακτοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων.
214
13o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Μαργαρίτας Παλαιού
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
215
14o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Everaert Jacques
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
216
15o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Αντώνιου Χρυσόγελου 
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
217
16o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Γεώργιου Ι. Γεωργούλη
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
218
17o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Απόστολου Δημόπουλου
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
219
18o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Βαλλή Μαργαρίτας
Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
220

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                        ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.