Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (25.11.2020)

unnamed file 3

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, έως τις  12:00, σε  κατεπείγουσα  διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέμα:

  1. Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Τίτας Ψυχούλη στα Εξάμπελα, ύστερα από το υπ΄αρ. 3/2020 πρακτικό και τη σχετική ανακοίνωση του Κληροδοτήματος   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  3. Έκδοση απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων του κλιμακίου ιατρών για την πραγματοποίηση προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο Δήμο Σίφνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υγεία για Όλους» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)

 

                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                            ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.