Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (11.11.2020)

.11.11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26η ( 11.11.2020 )

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
           
       1o 
 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Γ´ τρίμηνο), ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Γ´ τρίμηνο), ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πολενάκης Θεόδωρος και  κ.Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά με το ευεργέτημα της απογραφής.
176
2o Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα  η 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πολενάκης Θεόδωρος και  κ.Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά  με το ευεργέτημα της απογραφής.
177
3o Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αρ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου και την εξασφάλιση νομικής γνώμης περί των αναγνωριστικών της κυριότητας αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Σίφνου.
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, της  σύνταξης  γνωμοδότησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των πρώτων αγωγών που κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο κατά του Δήμου Σίφνου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.Στην συνέχεια ο Δήμος  θα προβεί στην πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την επιλογή  αναδόχων, στους οποίους θα ανατεθούν οι επόμενες αγωγές.
Επίσης ο Δήμος θα ενεργήσει από κοινού με όμορους Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα ενημερώσει την ΚΕΔΕ και θα να απευθυνθεί στα αρμόδια υπουργεία διαμαρτυρόμενος, ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα που έχει προκύψει.
178
4o Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά του ακινήτου κληρονόμων Αποστόλου Κουλούρη στη θέση “ΒΑΝΗ”, σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά του ακινήτου κληρονόμων Αποστόλου Κουλούρη στη θέση “ΒΑΝΗ”, σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
179
5o Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου
Αναβολή της συζήτησης του θέματος.
180
6o Έκδοση απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων
Εγκρίνεται ομόφωνα η αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.
181
7o Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου.
182
8o Έκδοση απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης κτήματος ιδιοκτησίας κας Μαργαρίτας Κορακή – Καραντάνη στη θέση “Άγιος Θωμάς” Σίφνου για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός τριμελούς επιτροπής, με μέλη τον Αντιδήμαρχο κ.Γεωργούλη Γεώργιο, τη μηχανικό του Δήμου κα Μαυρίδου Mαρία  και τον τοπογράφο-ειδικό συνεργάτη της Δημάρχου κ.Ατσόνιο Στέλιο, η οποία θα διερευνήσει εάν το προς παραχώρηση κτήμα τηρεί τις προδιαγραφές για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.  Στην συνέχεια  θα ενημερωθεί και η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
183
9o Έκδοση απόφασης για τη διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης σε μαθητές Λυκείου,  νέους & νέες της Σίφνου σχετικά με τις προοπτικές ενασχόλησης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης σε μαθητές Λυκείου, νέους & νέες της Σίφνου σχετικά με τις προοπτικές ενασχόλησης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας.
184
10o Σχετικά με την απόδοση στο Σύνδεσμο Σιφνίων του ποσού των 500,00€ σε εκκρεμότητα υλοποίησης του από 27.8.2013 ψηφίσματος στη μνήμη του αείμνηστου Αντώνη Τρούλλου
Εγκρίνεται ομόφωνα η απόδοση του ποσού των 500,00€ στο Σύνδεσμο Σιφνίων, σύμφωνα με το από 27.8.2013 ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου  στη μνήμη του αείμνηστου Αντώνη Τρούλλου που δεν είχε υλοποιηθεί.
185
11o Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οργανισμός  Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.
186
12o Έκδοση απόφασης ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 88156/2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με την υλοποίηση του έργου: “Yποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με καλώδιο οπτικών ινών Σίφνος – Φολέγανδρος και Αμοργός – Αστυπάλαια” του Ο.Τ.Ε. – COSMOTE, κατόπιν και της από 6.11.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα : 1. Η παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου – πυθμένα στην περιοχή “Φασολού” ν. Σίφνου για την προσαιγιάλωση καλωδίων στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: “Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με καλώδια οπτικών ινών Σίφνος-Φολέγανδρος” του ΟΤΕ-COSMOTΕ, με την προϋπόθεση ότι ο ΟΤΕ-COSMOTE θα συνδέσει με καλώδιο οπτικής ίνας  ολόκληρη την περιοχή του Φάρου και τους οικισμούς της Σίφνου που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί, 2.Ο ορισμός του δημοτικού συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.Διαμαντή Απόστολου και του δημοτικού συμβούλου κ.Λεμπέση Εμμανουήλ, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα και να προωθήσουν την απόφαση  στις αρμόδιες υπηρεσίες.
187
13o Έγκριση κλαδονομών για λόγους προστασίας, ασφάλειας, καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και παραλίες της Σίφνου
Εγκρίνονται ομόφωνα οι κλαδονομές για λόγους προστασίας, ασφάλειας, καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και παραλίες της Σίφνου.
188
14o Έκδοση απόφασης για την πραγματοποίηση έκθεσης με φωτογραφίες και υλικό του Μonflanquin στο Ίδρυμα Πρόκου στην Απολλωνία, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Σίφνου με το Δήμο Μonflanquin, ύστερα από εισήγηση της ομάδας εργασίας και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνουν προ το παρόν  μόνο οι απαραίτητες προετοιμασίες για την πραγματοποίηση έκθεσης στο Ίδρυμα Πρόκου στην Απολλωνία, με φωτογραφίες και ενημερωτικό υλικό από την επίσκεψη στο Μonflanquin, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Σίφνου με το Δήμο Μonflanquin, αφού  λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας,  η έκθεση δεν θα υλοποιηθεί άμεσα.
189
15o Έκδοση απόφασης ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου για τη σύνθεση ενός τραγουδιού για τη Σίφνο
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση της σύνθεσης ενός τραγουδιού για τη Σίφνο, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.
190
16o Έκδοση απόφασης σχετικά με πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου για την προώθηση της Σίφνου μέσα από την πολιτιστική της παράδοση
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός πενταμελούς Επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους  του Δήμου, δύο εκπροσώπους της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και έναν εκπρόσωπο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, η οποία θα κοστολογήσει τις δράσεις που προτείνει ο Πολιτιστικός  Σύλλογος και θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα γίνει η προβολή και η προώθηση του νησιού μέσα από την παράδοση. Εκπρόσωποι του Δήμου στην πενταμελή Επιτροπή ορίζονται  ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος και ο συνεργάτης της Δημάρχου κ.Πιττής Απόστολος.
191
17o Αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
Ορίζεται ομόφωνα η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα κα Μακρή Σταματία ως μέλος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, σε αντικατάσταση της κας Πλιάκη Μαρίας, η οποία για το τρέχον σχολικό έτος δεν είναι Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.
192
18o Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ για το χρονικό    διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ για το χρονικό  διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
193
19o Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, ύστερα από τη σχετική  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” με το ποσό των 2000,00 ευρώ, ύστερα από τη σχετική  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.
194
20o Έκδοση απόφασης για την αίτηση του κ. Στυλιανού Νερούτσου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ στη θέση “Ανεμορδίλι”, ύστερα από την υπ’ αρ. 41/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση του κ. Στυλιανού Νερούτσου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ στη θέση “Ανεμορδίλι”, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 41/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
195
21o Έκδοση απόφασης για την αίτηση του κ. Νικόλαου Συνοδινού για τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων στο Κάστρο, ύστερα από την υπ΄ αρ. 42/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Νικόλαου Συνοδινού για τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων στο Κάστρο, σύμφωνα με  την υπ΄ αρ. 42/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
196
22o Έκδοση απόφασης για την αίτηση της κας Μαρίας Κουλούρη  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ στη θέση “Μαλόγριος” στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ’ αρ. 43/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση της  κας Μαρίας Κουλούρη  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ στη θέση “Μαλόγριος” στην Απολλωνία, σύμφωνα  με την υπ’ αρ. 43/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
197

 
 
                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                     ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.