Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (28.09.2020)

89472878 2480630745599138 2873699168201736192 n

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η (28.09.2020)

 

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για την απόδοση του ονόματος του αλησμόνητου ευπατρίδη Νικολάου Βερνίκου – Ευγενίδη σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου
Αποφασίζεται ομόφωνα να αποδοθεί το όνομα του αλησμόνητου συμπατριώτη μας, ευπατρίδη Νικολάου Βερνίκου – Ευγενίδη στην αίθουσα Πληροφορικής και στη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη αρωγή του Ιδρύματος στο Δημοτικό Σχολείο με την κάλυψη βασικών αναγκών τεχνολογικού εξοπλισμού, ύστερα από εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
155

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (28.09.2020)
 

.