Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.08.2020)

Πρόσκληση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 13η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, έως τις  11:30, σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέματα:
 

  1. Φιλοξενία του ταξιδιωτικού συντάκτη κ. Sebastien Rouet του γαλλικού GEO
    για αποκλειστικό ρεπορτάζ-παρουσίαση της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  Φραγκίσκα Θεολόγου Βλαχουτσάκου)
  2. Φιλοξενία ανταποκριτών της Βρετανικής Evening Standard για αποκλειστικό ρεπορτάζ-παρουσίαση της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου Φραγκίσκα Θεολόγου Βλαχουτσάκου)

 
                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
                                                            Χρυσίνης Νικόλαος

.