Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (22.07.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η /22-07-2020

                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ                                                                          
                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 79/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα και κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.
133
2ο Λήψη απόφασης για μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
Ø   Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταφορά του έργου του Δήμου Σίφνου με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σίφνου»,  με ποσό χρηματοδότησης 3.327.355,24 ευρώ, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ø   Εξουσιοδοτείται  η Δήμαρχος  κα Ναδάλη Μαρία για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου (τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ.).
134
 

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
[pdf-embedder url=”https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2020/07/12.pdf” title=”θεματα 12″]

.