Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ορισμός υπαλλήλου για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου

Apofasi Dimarxou

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ορισμός υπαλλήλου για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 76/2020 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στον υπάλληλο του Δήμου Σίφνου Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, πλέον των καθηκόντων της θέσης του, η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. Ω2ΠΣΩ1Τ-6ΘΠ.
 
Υπενθυμίζουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Δ.Λ.Τ.:
-Τηλέφωνα: 2284033707 – 6972517462 (Απόστολος Διαμαντής, Πρόεδρος Δ.Σ.)
-Ε-mail: limeniko@sifnos.gr
 
Σίφνος, 13.7.2020
 

.