Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (08/7/2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την  8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη στις 20:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς (αποτελούμενους από φωτοβολταϊκούς σταθμούς) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σίφνου   – Προγραμματισμός ενεργειών του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος  Ναδάλη Μαρία)
  2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου για έκδοση κανονιστικής απόφασης περί αναστολής οχλουσών οικοδομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας, μετά τη σχετική απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία και η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)
  4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης ως προς τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Απολλωνίας, μετά τις σχετικές αποφάσεις – εισηγήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία και η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)
  5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, μετά  τη σχετική απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία και η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)
  6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, μετά τη σχετική απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία και η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)
  7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, μετά τη σχετική απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία και ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Κορακής Αντώνης)
  8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
  9. Εξεύρεση καταλύματος Εποχικού Πυροσβέστη στο Δήμο Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Ζαμπέλης Δημήτρης)

 
 
                                                    Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                          ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ