Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημάρχου 64/2020 : Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

  • Αρχική
  • Γραφείο Τύπου
  • Απόφαση Δημάρχου 64/2020 : Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
Apofasi Dimarxou

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 64/2020:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση Δημάρχου ορίζεται πρακτικογράφος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών η υπάλληλος του Δήμου Σίφνου κα Ελένη Σαραμάσκου, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.
 
Η απόφαση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 9ΑΧΟΩ1Τ-ΖΕΦ.
 
Σίφνος, 1.7.2020
 

.