Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (22/6/2020)

Πρόσκληση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα στις 14:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο), μετά την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: α) ποσού 13.101,81€ & 26.217,26 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 & β) ποσού 11.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από τη σχετική εισήγηση – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 4. Έκδοση απόφασης για την πορεία των εργασιών του έργου κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών κατά τους θερινούς μήνες (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 5. Έκδοση απόφασης σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης κεντρικών οικισμών και σε περιοχές εντός οικισμών που δεν προβλέφθηκαν στην υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη και εργολαβία (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 6. Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου (Ε.Α.Κ.Ν. – Μαρούσα) και τη μη επίλυση των θεμάτων που έχουν τεθεί από το Δήμο (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 7. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», όπως υποβλήθηκε από τον Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Ζαμπέλης Δημήτρης)
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκπτωση στους λογαριασμούς ύδρευσης εξαμήνου 2020Αγια τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται σε τμήματα του οδικού δικτύου κατά μήκος των οποίων εκτελείται το έργο της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κλιμακωτή χρέωση των τελών ύδρευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 10. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσίνης Νικόλαος και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 11. Έκδοση απόφασης σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σε σχέση με τμήμα ιδιοκτησίας κληρονόμων Απόστολου Κουλούρη στη θέση “Βάνη” της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Απολλωνίας, που καταλήφθηκε, χωρίς προηγούμενη απαλλοτρίωσή του, κατά τη διάνοιξη της κύριας δημοτικής οδού Απολλωνίας – Βαθύ (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία)
 12. Έκδοση απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου στη θέση “Αγία Βαρβάρα” Απολλωνίας  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Φραντζής Αντώνιος)
 13. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για αγοραπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 14. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 1 «ΑΣΤΙΚΗ Αναζωογόνηση 2019» Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Φραντζής Αντώνιος)
 15. Σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τη λειτουργία του δημοτικού και κοινόχρηστου φωτισμού με τη χρήση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 16. Έκδοση απόφασης ως προς την καταβολή ή μη από το Δήμο μισθωμάτων παρελθόντων οικονομικών ετών για ακίνητα που χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 17. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 18. Αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 4 ατόμων στο πλαίσιο προώθησης του διαφημιστικού video spot της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα)
 19. Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS SIFNOS 2020 στις 11 & 12 Ιουλίου 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Λουκής Γεώργιος, εντεταλμένος σε θέματα αθλητισμού)
 20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ποδότα Χρυσούλα)
 21. Σχετικά με το αίτημα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για άμεση παραχώρηση χώρων για πραγματοποίηση συνεδριών με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της κινητής μονάδας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος  Ραφελέτου – Κοντού Αικατερίνη , εντεταλμένη σε θέματα κοινωνικής φροντίδας)
 22. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 23. Έκδοση απόφασης για την υποκατάσταση του  κ. Ν. Παπασωτηρίου, μέλους των Συνεργαζόμενων Γραφείων εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διαθέσεως Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου», ύστερα από το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρυσίνης Νικόλαος)
 24. Έκδοση απόφασης για τον 1Ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διαθέσεως Λυμάτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου» », ύστερα από το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρυσίνης Νικόλαος)
 25. Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής και διάθεση πίστωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 26. Συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των συντηρητών του τέμπλου του Ιερού Ναού Χρυσοπηγής και διάθεση πίστωσης   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 27. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Λεμπέσης Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
 28. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Ποδότα Χρυσούλα, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 29. Έκδοση απόφασης για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού (ΕΙΣΗΓΗTΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Λουκής Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού)
 30. Πρόταση συνεργασίας του Συνδέσμου Σιφνίων με το Δήμο Σίφνου για τη συντήρηση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού δημοσίου ενδιαφέροντος (ληξιαρχεία, κατάλογοι, δημοτολόγια κλπ.) μέσω σύγχρονων πρακτικών ψηφιοποιήσεως (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Ναδάλη Μαρία)
 31. Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας για την κατάργηση μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας και μαθημάτων σχεδίου σε τάξεις του Λυκείου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Ποδότα Χρυσούλα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου)
 32. Λήψη απόφασης για την αίτηση κατοίκων Καμαρών για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον αδιέξοδο δρόμο από το ξενοδοχείο «Μυρτώ» στις Καμάρες έως την ιδιοκτησία της κας Καμακάρη Αικατερίνης, ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)  
 33. Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Βαβρίτσα Κων/νου για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου του στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ’ αρ. 17/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)   
 34. Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Ξανθάκη Μαρίνου για μετακίνηση κολόνας της ΔΕΗ μπροστά από το εστιατόριο «ΣΥΜΠΟΣΙΟ» (απέναντι από το Γυμνάσιο Σίφνου), ύστερα από την υπ’ αρ. 18/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)
 35. Λήψη απόφασης για την αίτηση της κας Ραγκούση Έλενας για χορήγηση άδειας τέλεσης εβραϊκής γαμήλιας τελετής στην πλατεία του Κάστρου, την Κυριακή 30/08/2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 19/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Θεολόγου Κατερίνα)

 .

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

.