Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (22.05.2020)

Πρόσκληση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή ως τις 18:00, στη διά περιφοράς έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 56/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη & ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης Αντώνης Φραντζής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.