Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (17.02.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 / 17-02-2020

ΘΕΜΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟΤροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» και ορισμός νέων μελών μετά από τις επιστολές παραίτησης της κας Εμμανουέλλας Μαγκανάρη-Φασόλη και του κ. Ιωάννη Κεκλίκογλου.Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» και ορίζονται νέα μέλη στην θέση των παραιτηθέντων μελών κας Εμμανουέλλας Μαγκανάρη – Φασόλη και του κ. Ιωάννη Κεκλίκογλου, ο κ. Κων/νος Κασιώτης ως τακτικό μέλος  και ο κ. Ρέμος Τριανταφυλλίδης ως αναπληρωματικό. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» έχει ως εξής: Πρόεδρος: Θεοδώρου Γεώργιος,  Αντιπρόεδρος: Κορακής Αντώνιος με αναπληρωτή τον Τσίπη Θωμά και μέλη:  Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα με αναπληρωτή τον Ραφελέτο Ιωάννη, Γεωργούλη Φρ. Γεωργία με αναπληρώτρια την Βεντούρη Ευθυμία, Κασιώτης Βασίλειος με αναπληρωτή τον Αντάρτη Ιωάννη, Σπίθα Φιλίππα με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Γεωργία, Κασιώτης Κων/νος  με αναπληρωτή τον Τριανταφυλλίδη Ρέμο    13
1οΤροποποίηση της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης  του ΔΣ ως προς το ποσό που αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης του έργου : «Δίκτυα Αποχέτευσης Απολλωνίας-Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου»Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ΄αρ. 5/2020 απόφασης του ΔΣ ως προς το ποσό που αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης του έργου : «Δίκτυα Αποχέτευσης Απολλωνίας-Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου». Αντί του ποσού των 415.000,00 ευρώ θα γραφθεί το ποσό των 370.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 50/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής ΑΔΑ:6ΘΦΗΩ1Τ-Ε9Δ14
2οΣυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών για το Οικονομικό Έτος 2020Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών για το Οικονομικό Έτος 2020 με Τακτικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου, Παλαιό Ζαννή, Βενιό Κων/νο και Χρύσου Φλώρα και Αναπληρωματικά, τους υπαλλήλους του Δήμου, Κάραβο Σωκράτη, Αγιουτάντη Χρήστο και Συνοδινό Νικόλαο.15
3οΣυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών για το Οικονομικό Έτος 2020Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών για το Οικονομικό Έτος 2020 με Τακτικά μέλη, τον υπάλληλο του ΚΕΠ Φουτουλάκη Εμμανουήλ ως Πρόεδρο και τους υπαλλήλους του Δήμου, Γεωργούλη Φραγκίσκο και Μαστρόκαλο Αριστείδη.  Αναπληρωματικά  μέλη, τους υπαλλήλους του Δήμου, Παλαιό Ζαννή, Διαρεμέ Θεόδωρο και Πατριάρχη Ιωάννη.16
4οΟρισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/72/2020 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού ΣίφνουΟρίζεται ομόφωνα ως τακτικό μέλος της Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Συνοδινός Θαλής   και ως αναπληρωματικό ο  Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος.17
5οΥποβολή αιτήματος στο δασονομείο Μήλου για έγκριση διάνοιξης δρόμου για την εξυπηρέτηση του χώρου της σταβλικής εγκατάστασης ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου ΣίφνουΕγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αιτήματος στο δασονομείο Μήλου για έγκριση διάνοιξης δρόμου για την εξυπηρέτηση του χώρου της σταβλικής εγκατάστασης ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου Σίφνου.18
6οΟρισμός μελών του Δήμου Σίφνου στην κοινή επιτροπή Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Δήμου Σίφνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών  Ορίζονται ομόφωνα ως εκπρόσωποι του Δήμου Σίφνου στην κοινή επιτροπή Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και Δήμου Σίφνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Γεωργούλης Κ. Γεώργιος και Ζαμπέλης Δημήτριος.19
7οΣχετικά με την ένσταση του εργολάβου καθαριότητας κ. Καιρίδη κατά της 267/2019 απόφασης του Δ.Σ. Σίφνου  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ανάκληση του προστίμου, το οποίο είχε επιβληθεί στην εταιρία του εργολάβου καθαριότητας κ. Καιρίδη με την υπ΄αρ. 267/2019 απόφαση του ΔΣ.20
       8οΣχετικά με το αίτημα του κ.Ζαφείρη Βάλβη για γνωμοδότηση έγκρισης γραμμής δόμησης επί διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμήςΤο ΔΣ γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά, σε ότι αφορά στον καθορισμό της γραμμής δόμησης του νοτίου ορίου του οικοπέδου του με ΚΑΕΚ 290180208006 υπό τις εξής προϋποθέσεις:1.ότι στον παραπάνω δρόμο υφίσταται νομίμως διαμορφωμένη γραμμή δόμησης,2.ότι πληρούνται γενικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αριθ. 3083/1997 απόφασης του Νομάρχη Κυκλάδων «Καθορισμός γραμμής δόμησης στο πρόσωπο των οικοπέδων στους οικισμούς του Ν. Κυκλάδων που ισχύει το Π.Δ.24.4.85 (ΦΕΚ-181 Δ’) και οι οποίοι δεν έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί» (ΦΕΚ Δ 686/1997), εφόσον αυτή δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί και παραμένει σε ισχύ,3.ότι θα παραχωρηθούν οι απαιτούμενες λωρίδες γης, ώστε οι δρόμοι στους οποίους έχει πρόσοψη το εν λόγω οικόπεδο να αποκτήσουν το νόμιμα προβλεπόμενο πλάτος.      21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.