Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (13.02.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 / 17-02-2020

ΘΕΜΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝΑΡ. ΑΠΟΦ
1οΣχετικά με τις ανάγκες άμεσης στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 244/21.01.2020 έγγραφο της Δημάρχου Σίφνου και της Προέδρου του Ιδρύματος Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου και με αφορμή τη διαχείριση πρόσφατων περιστατικών αερομεταφοράς ασθενώνΑποφασίστηκε ομόφωνα: 1. Ο Δήμος να ζητήσει  τη διενέργεια ΕΔΕ (μετά την πρόταση της δημοτικής συμβούλου κας Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκας) για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ που χειρίστηκαν τα  δυο πρόσφατα περιστατικά τα οποία απαιτούσαν αεροδιακομιδή, να υποβληθεί ερώτημα σχετικά με το πρωτόκολλο μεταφορών (για τις αεροδιακομιδές) και να ζητηθεί συνάντηση με το Διοικητή του ΕΚΑΒ, 2. Να δημιουργηθεί ομάδα δράσης που θα διεκδικήσει την άμεση κάλυψη  των απαιτούμενων αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Π.Π.Ι Σίφνου,  3.Να ζητηθεί η δημιουργία μιας επιπλέον (3ης) θέσης αγροτικού ιατρού, 4. Να προκηρυχτεί  θέση Διευθυντή  με ειδικότητα παιδιάτρου με μισθολογικό κλιμάκιο Επιμελητή Α΄(ως κίνητρο), 5. Να ζητηθεί η κάλυψη σε μόνιμη βάση μίας θέσης ΤΕ τεχνολόγου ακτινολόγου, μίας θέσης ΤΕ νοσηλευτή/νοσηλεύτριας και μίας θέσης προσωπικού καθαριότητας, 6. Να διερευνηθεί η δυνατότητα διακομιδής των σοβαρών περιστατικών από το νησί μας, απευθείας σε εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αθήνας, 8. Να προσφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα για τους ιατρούς, ώστε να θελήσουν να υπηρετήσουν  στο νησί μας, 9. Να τονιστεί η απόλυτη στήριξη του Δήμου στην αγροτική μας ιατρό κα Κατερίνα Χουχουρέλου για το χειρισμό των δυο σοβαρών περιστατικών που απαιτούσαν αερομεταφορά.12

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.