Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (17.02.2020)

Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  17 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης  του ΔΣ ως προς το ποσό που αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης του έργου : «Δίκτυα Αποχέτευσης Απολλωνίας-Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου»   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών για το Οικονομικό Έτος 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών για το Οικονομικό Έτος 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης  Γεώργιος)
  4. Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/72/2020 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος ) 
  5. Υποβολή αιτήματος στο δασονομείο Μήλου για έγκριση διάνοιξης δρόμου για την εξυπηρέτηση του χώρου της σταβλικής εγκατάστασης ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος)
  6. Ορισμός μελών του Δήμου Σίφνου στην κοινή επιτροπή Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και Δήμου Σίφνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος)
  7. Σχετικά με την ένσταση του εργολάβου καθαριότητας κ.Καιρίδη κατά της 267/2019 απόφασης του Δ.Σ. Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  8. Σχετικά με το αίτημα του κ.Ζαφείρη Βάλβη για γνωμοδότηση έγκρισης γραμμής δόμησης επί διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.