Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (14.01.2020)

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
  2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση του ποσού 915,00 ευρώ που απαιτείται για τη μετακίνηση της αντιπροσωπείας του Δήμου στο Monflanquin της Γαλλίας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο δήμων, σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Νικόλαος Χρυσίνης)
  3. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησηςκαι παραλαβής της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου για την πράξη με τίτλο: Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σίφνου στο Πρόγραμμα : «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας κα Αικατερίνη Ραφελέτου-Κοντού)
  6. Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των πρωτοχρονιάτικων καλάντων 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Λουκής, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού)    
  7. Σχετικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικού θεατρικού προγράμματος για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας)

Ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ