Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20.12.2019)

Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής} (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 3. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 7. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 28/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου μας για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτρης Ζαμπέλης)
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης αναγκών συντήρησης τοιχογραφιών των Ιερών Ναών Άγιου Σώζοντος, Αγίου Αθανάσιου, Ταξιαρχών, Υψώσεως  Τιμίου Σταυρού, Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Ιερού ναού Χριστού (Άγιον Μανδήλιον), Παναγίας Ουρανοφόρας, Αγίου Αντωνίου και Αγίας Παρασκευής, Ταξιαρχών Πέρα Γειτονιάς, Αγίου Αρτεμίου, Παναγίας Μπαρού και Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τον όρο του υπ’ αρ. 5634/5.3.2010 συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής Βρύσεως και του Δήμου Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Χρυσίνης) 
 11. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη μετάβαση και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ενός ερπυστριοφόρου προωθητή και ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού, που παρελήφθησαν στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σίφνου” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Θαλής Συνοδινός)
 12. Σχετικά με την πρόταση για διαγωνισμό στίχου των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου Σίφνου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Λουκής, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού)    
 13. Διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” κ.Αντώνιος Κορακής) 
 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Χρυσίνης)
 15. Αίτηση κ. Παναγιώτη Δημητρακοπούλου για αποδοχή παραχώρησης λωρίδας γης από οικόπεδο ιδιοκτησίας του στη θέση “Δροσερό” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Χρυσίνης)
 16. Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Χρυσίνης) 
 17. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαυρογιάννη Στυλιανού  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 18. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Καλογήρου Ουρανίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 19. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Παυλίδη Παύλου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 20. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Σαρρή Παναγιώτας   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 21. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Δημητριάδη Δημήτριου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 22. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μάνεση Επαμεινώνδα   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 23. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Δεπάστα Μαρίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 24. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Ποδότα Γεώργιου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 25. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Προυνιά Γεώργιου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 26. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Παπαπαύλου Γεώργιου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 27. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Παπά Μιχαήλ-Άγγελου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 28. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Κουμάκη Φώτη  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 29. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Άγα Αγάπης   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κ.Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.