Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13.12.2019)

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νικηφόρου Βερνίκου στο Κάστρο (από αναβολή) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 2. Καθορισμός των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 5. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 6. Έκδοση απόφασης για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ύστερα από την υπ’ αρ.47/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 7. Έκδοση απόφασης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019 για την υλοποίηση του προγράμματος WiFi4EU, ύστερα από την υπ’ αρ.50/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη – Ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Λεμπέσης, εντεταλμένος σε θέματα διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό δράσεων που σχετίζονται με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αρ.  51/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη – Ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Λεμπέσης, εντεταλμένος σε θέματα διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)
 9. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ – ΕΥΓΕΝΙΔΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 10. Σχετικά με την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στη Σίφνο  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 11. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Λουκής, Πρόεδρος της  Επιτροπής Πολιτισμού)
 12. Έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση μετακίνησης ενός ατόμου στο Μιλάνο για τις ανάγκες της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΒΙΤ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 222/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Σίφνου Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 13. Έκδοση απόφασης σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Δήμο Monflanquin της Γαλλίας για την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο Δήμων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Σίφνου Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 14. Έγκριση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και ορισμός  υπευθύνου για την εφαρμογή του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ζαμπέλης)
 15. Υποβολή αιτήματος από το Δήμο Σίφνου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί από την Αλατσαριά στα Βρουλίδια (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 16. Σχετικά με το έγγραφο της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων περί καθιέρωσης επιδόματος στέγασης – σίτισης προς όλους τους εκπαιδευτικούς του νησιού και διάθεσης ακινήτων του Δήμου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας) 
 17. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση της κας Ατσώνιου Γεωργίας για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώ ματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (πίσω από το κάμπινγκ του κ. Μάκη Κορακή), ύστερα από την υπ’ αρ. 8/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου)
 18. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση κ. Αντώνη Καλόγηρου για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (δίπλα στο εργοστάσιο της αφαλάτωσης), ύστερα από την υπ’ αρ. 12/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη  Θεολόγου)
 19. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση κ. Νικόλαου Λουκιανού για καθαρισμό του μονοπατιού που οδηγεί από την Αγία Ειρήνη στο Φάρο, ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  Αικατερίνη Θεολόγου)
 20. Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του οικισμού της Χερρονήσου για επικοινωνίες με νέες τεχνολογίες (Οπτική Ίνα), μετά την υπ’ αρ. 3/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 21. Σχετικά με  την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για παραχώρηση χρήσης μιας (-1-) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα για πολιτιστικές δράσεις, μετά την υπ’ αρ. 4/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 22. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη λειτουργία ή μη μισθωμένου χώρου για τις ανάγκες του οικισμού της Χερρονήσου, μετά τις υπ’ αρ. 6/2019 και 7/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 23. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 24. Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα στην οικογένεια του αείμνηστου Τρούλλου Αντωνίου, μετά την υπ’ αρ. 9/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Τσίπης Θωμάς)
 25. Σχετικά με την αίτηση του κ. Χρυσόγελου Ιωάννη του Κων/νου για μίσθωση δημοτικού χώρου στου «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 12/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 26. Τροποποίηση της  υπ΄ αριθ. 2/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, που αφορά στο χώρο του «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 13/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 27. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Λεμπέση Αλκιβιάδη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 28. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κασιώτη Εμμανουήλ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 29. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Φασόλη Ουρανίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 30. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαστροκυριάκου Απόστολου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 31. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συρίγου Πασχαλιάς (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 32. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κορακή Ιάκωβου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 33. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετ ικά με την αίτηση – ένσταση της κας Μενεγάκη Μαργαρίτας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 34. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Τριανταφύλλου Καίτης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 35. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συνοδινού Παρασκευής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 36. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Θεολόγου Μιχαήλ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 37. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Σαρρή Αντώνιου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 38. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Παπουτσόγλου Έλλης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ