Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμώνα

artemonas

                                                           Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου

                                                  Π  ρ  ο  ς

 1. κ. Κορακή Αντώνιο του Ελευθερίου, Σύμβουλο
 2. κ. Βενιό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο
 3. κ. Φουτουλάκη Αικατερίνη του Νικολάου, Σύμβουλο
 4. κ. Κορακή Κηρύκο του Αντωνίου, Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αρτεμώνα στις 27  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση του προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου κ. ΤΣΙΠΗ Θωμά για διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του οικισμού της Χερρονήσου για επικοινωνίες με νέες τεχνολογίες (Οπτική Ίνα).
 2. Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου κ. ΤΣΙΠΗ Θωμά για χορήγηση μιας (-1-) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα για πολιτιστικές δράσεις.
 3. Αίτηση του κ. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ Ιωάννη του Κων/νου για μίσθωση δημοτικού χώρου στου «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα. (Υπ’ αριθ. πρωτ. Δήμου 3573/17-09-2019).
 4. Αίτηση του κ. ΚΛΑΔΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη για διακοπή λειτουργίας του μισθωμένου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας των ΧΡΥΣΙΝΗ Νικολάου του Γεωργίου και ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Λέανδρου του Μιλτιάδη. (Υπ’ αριθ. πρωτ. Δήμου 3693/24-09-2019).
 5. Αίτηση κατοίκων της Χερρονήσου για συνέχιση λειτουργίας του χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας των ΧΡΥΣΙΝΗ Νικολάου και ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Λέανδρου. (Υπ’ αριθ. πρωτ. Δήμου 4126/25-10-2019).
 6. Αίτηση του κ. ΒΕΡΝΙΚΟΥ Νικολάου του Αλεξάνδρου για χορήγηση αδείας για πλακόστρωση δημοσίου ρέματος / μονοπατιού. (Υπ’ αριθ. πρωτ. Δήμου 4011/18-10-2019).
 7. Εισήγηση του προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. ΤΣΙΠΗ Θωμά για παραχώρηση της πίσω αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα στην οικ. του αείμνηστου ΤΡΟΥΛΛΟΥ Αντωνίου.
 8. Δράσεις και Έργα Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου έτους 2020. (Τεχνικό Πρόγραμμα).-

                                  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

                                                                Τ Σ Ι Π Η Σ  ΘΩΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

κ. Δήμαρχο Σίφνου.

κ. Πρόεδρο Δημοτικού

    Συμβουλίου Σίφνου.-

.