Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (15.10.2019)

Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  15 Οκτωβρίου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπών που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για  την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 2. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη θέσεων  εποχικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 3. Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Φραντζής)
 4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 6, του Κ.Δ.Κ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 6. Ίδρυση και  λειτουργία  Γραφείου Δημότη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για οικονομική συμμετοχή στις δαπάνες κατασκευής δικτύου ηλεκτροδότησης συστάδας 8 παροχών στην περιοχή “Βρουλίδια” Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 8. Σχετικά με την πρόταση του Δήμου προς το «Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου» για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του στην περιοχή «ΘΟΛΟΣ» της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Θεοδώρου)
 9. Έγκριση κλαδονομών για λόγους Προστασίας, Ασφάλειας, Καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο και στις παραλίες της Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαμπέλης)
 10. Σχετικά με εργασίες ευπρεπισμού εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Φραντζής)
 11. Έγκριση Κανονισμού Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαμπέλης)
 12. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαμπέλης)
 13. Επικαιροποίηση –Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35/2018 απόφασης του Δ.Σ., με θέμα: “Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σίφνου” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαμπέλης)
 14. Σχετικά με την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας Σ.& Κ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε στη θέση “Κουρτσούδι”, λόγω λήξης ισχύος της υπ΄ αρ. 63/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Φραντζής)
 15. Έγκριση ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Σ οικ. έτους 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Σ κα Ευαγγελία Ατσόνιου)
 16. Λήψη απόφασης για τη σύσταση ομάδας νέων – εκπροσώπων του Δήμου στις Τουριστικές Εκθέσεις, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 17.  Σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου μας με εταιρεία συμβούλων τουριστικού marketing, μετά την από 11.10.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 18. Παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου λόγω λήξης ισχύος της υπ΄ αρ. 18/2017 απόφασης του Δ.Σ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 19. Παραχώρηση χώρου στο Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Σίφνου (Θ.Ε.Ε.Σ.), λόγω λήξης της ισχύος της υπ’ αρ. 125/2017 απόφασης του Δ.Σ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 20. Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου στο Συμβούλιο της Κοινότητας Απολλωνίας, μετά την υπ’ αρ. 4/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Αικατερίνη Θεολόγου)
 21. Σχετικά με την αίτηση της κας Ανδριάννας Βασάλου για τοποθέτηση σήματος του Κ.Ο.Κ. για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στα Εξάμπελα,  μετά την υπ΄αρ. 3/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Αικατερίνη Θεολόγου)
 22. Σχετικά με την αίτηση του κ. Ατσόνιου Μιχαήλ  για χορήγηση άδειας τοποθέτησης  αγωγού νερού στην περιοχή Τρουλλάκι, μετά την υπ’ αρ. 1/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμάς Τσίπης)
 23. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση του κ. Wehowsky Frank για παραχώρηση λωρίδας γης από οικόπεδο συνιδιοκτησίας του στη θέση “Δροσερό” Καμαρών Σίφνου και της υπ΄ αρ. 123/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην αίτηση κ. Λουίς Ντρέυφους Φίλιπ Ντίντιερ Μπέρναρ για  παραχώρηση λωρίδας στις Καμάρες Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 24.  Σχετικά με την υπ’ αρ. 67/2019 απόφαση του Δ.Σ. για την αίτηση του κ. Ανάργυρου Κουλούρη για αποκατάσταση τοιχίου στη θέση “Άγιος Θωμάς” στο δρόμο του Πλατύ Γιαλού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαμπέλης)
 25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: α) της Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακές υποχρεώσεις, β) της διοικητικής υπαλλήλου κας Φερεντίνου Σπυριδούλας για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. από τις 30/10/2019 έως την 01/11/2019 – Καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησής της (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)

                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                                                                ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.