Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ”

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Σίφνος, 18/04/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                            Α.Π.: 1377

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ”

 

Ο Δήμος μας εν όψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης τουριστικής κίνησης ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης σε τμήματα των παρακάτω δημοτικών δρόμων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων εισφορών, να καταθέσετε οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 11:00 π.μ..

 

Η προσφορά θα αφορά στην εργασία συντήρησης και διαμόρφωσης των χωμάτινων δημοτικών δρόμων του Δήμου Σίφνου με καθαρισμό της επιφάνειας της οδού καθώς και διάστρωση αδρανούς υλικού όπου αυτό απαιτείται.

 

Συγκεκριμένα :

 • Δημοτικός δρόμος πρός Παναγία Μάγγανα

 • Δημοτικός δρόμος πρός Σκαλωτό

 • Δημοτικός δρόμος πρός παραλία Χερρονήσου

 • Δημοτικός δρόμος απο Άγιο Ανδρέα πρός περιοχή Κούνη

 • Δημοτικός δρόμος προς Βρουλίδια

 • Δημοτικός δρόμος πρός Τσόπου

 • Δημοτικός δρόμος πρός Πουλάτη

 • Δημοτικός δρόμος πρός Φυργάνι-Καλαμάκι

 • Δημοτικός δρόμος πλησίον γεώτρησης Αγίου Βασιλείου και προς Άγιο Ραφαήλ (Φάρος)

 • Δημοτικός δρόμος πριν την παραλία της Φασολού (προς ξενοδοχείο Φασολού)

 • Δημοτικός δρόμος προς Άγιου Γεώργιο Χερρονήσου

 • Δημοτικός δρόμος περιοχής Ματαράτσου Καμαρών

 • Δημοτικός δρόμος περιοχής Μονγγού

 • Δημοτικός δρόμος προς Δημοτική Δεξαμενή στα “Βρυσιανά”

 • Χώρος στάθμευσης οχημάτων απέναντι απο τα ενοικιαζόμενα δωμάτια “Μορφέας” και Camping Μάκης στις Καμάρες

 • Χώρος στάθμευσης οχημάτων οικισμού Αγίου Λουκά (έναντι ξενοδοχείου “Αρτεμών”)

 • Χώρος στάθμευσης οχημάτων Απολλώνιας (έναντι πρατηρίου καυσίμων Γεωργίου Ατσόνιου)

 • Δημοτικός δρόμος προς εγκατάσταση αφαλατώσεων Καμαρών

 • Δημοτικός δρόμος προς φράγμα Καμαρών

 • Δημοτικός δρόμος στον οικισμό Αγίας Μαρίνας Καμαρών (στα όρια του οικισμού προς Βορεινή)

 

Τα αδρανή υλικά κατηγορίας 3α και γαρμπίλι λατομείου που θα χρειαστούν βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η οικονομική προσφορά.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.0007 (Συντήρηση εγκαταστάσεων πλην κτιρίων).

 

                                                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.