Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Περιληπτική διακήρυξη για τη διεξαγωγή φανερών, προφορικών και πλειοδοτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Περιληπτική διακήρυξη για τη διεξαγωγή φανερών, προφορικών και πλειοδοτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του ότι οι προγραμματισμένες για την Τρίτη 16 Απριλίου φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες για εκμίσθωση δημοτικών χώρων (στο Βαθύ, στις Καμάρες, στην Καταβατή, στα Βρουλίδια, στον Αρτεμώνα και στην Τσιγκούρα), δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν ελλείψει απαρτίας της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών,

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι:

Ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 των αντίστοιχων διακηρύξεων οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση:

Α. Δημοτικού χώρου Α 150 τ.μ. στο Βαθύ (στη θέση “της Πατσούτας”), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες) και σκιάδων (ομπρέλες),  

Β. Δημοτικού χώρου Β 150 τ.μ. στο Βαθύ (στη θέση “της Πατσούτας”), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες) και σκιάδων (ομπρέλες),

Γ. Δημοτικού χώρου 40 τ.μ. στις Καμάρες (στο κάτω πάρκινγκ), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων,

Δ. Δημοτικού χώρου 108 τ.μ. στις Καμάρες (δίπλα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κ. Απόστολου Κορακή), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων,

Ε. Δημοτικού χώρου 45 τ.μ. στις Καμάρες, απέναντι από το ξενοδοχείο “Μυρτώ”, για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων,

ΣΤ. Δημοτικού χώρου 5 τ.μ. στην Καταβατή, στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στην είσοδο της οικίας της κας Αικατερίνης Τρίχα, για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση φυτών,

Ζ. Δημοτικού χώρου Α 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (στη δεξιά πλευρά της παραλίας), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες) και σκιάδων (ομπρέλες),

Η. Δημοτικού χώρου Β 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (στην αριστερή πλευρά της παραλίας), για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες) και σκιάδων (ομπρέλες),  

Θ. Δημοτικού χώρου 55 τ.μ. στο χώρο κάτω από τα γραφεία Κ.Ε.Π. στον Αρτεμώνα, για την εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

Ι. Δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στη θέση “Τσιγκούρα – Αρμίλι”, για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερομένους για την τοποθέτηση φιαλών υγραερίου,  

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ), σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις από 2.4.2013 διακηρύξεις και συγκεκριμένα:    

Α. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1434/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΞΩ1Τ-Η7Β) για το δημοτικό χώρο Α των 150 τ.μ. στο Βαθύ, στη θέση “της Πατσούτας” (ώρα 10:00 το πρωί)  

Β. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1436/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΞΩ1Τ-37Α) για το δημοτικό χώρο Β των 150 τ.μ. στο Βαθύ, στη θέση “της Πατσούτας” (ώρα 10:30 το πρωί)

Γ. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1438/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΞΩ1Τ-ΚΗΥ) για το δημοτικό χώρο των 40 τ.μ. στις Καμάρες (στο κάτω πάρκινγκ) (ώρα 11:00 το πρωί)

Δ. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1440/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-ΖΕΘ) για το δημοτικό χώρο των 108 τ.μ. στις Καμάρες (δίπλα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κ. Απόστολου Κορακή) (ώρα 11:30 το πρωί)

Ε. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1442/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-ΕΡΗ) για το δημοτικό χώρο των 45 τ.μ. στις Καμάρες, απέναντι από το ξενοδοχείο “Μυρτώ” (ώρα 12:00 το μεσημέρι)

ΣΤ. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1444/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-ΩΗΦ) για το δημοτικό χώρο των 5 τ.μ. στην Καταβατή, στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στην είσοδο της οικίας της κας Αικατερίνης Τρίχα, (ώρα 12:30)

 Ζ. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1446/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-5ΛΦ) για το δημοτικό χώρο Α των 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (στη δεξιά πλευρά της παραλίας), (ώρα 13:00)

Η. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1448/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-Γ4Ω) για το δημοτικό χώρο Β των 30 τ.μ. στα Βρουλίδια (στην αριστερή πλευρά της παραλίας), (ώρα 13:30)

Θ. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1450/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΦΩ1Τ-ΑΜΠ) για το δημοτικό χώρο των 55 τ.μ. στο χώρο κάτω από τα γραφεία του Κ.Ε.Π. στον Αρτεμώνα, (ώρα 14:00)

Ι. Σύμ
φωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1452/2.4.2013 διακήρυξη (Α.Δ.Α. ΒΕΑΞΩ1Τ-Ο1Φ) για το δημοτικό χώρο των 200 τ.μ. στη θέση “Τσιγκούρα – Αρμίλι” (ώρα 14:30).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματέα της Επιτροπής Δημοπρασιών κα Μαρία Ναδάλη (τηλ. επικοινωνίας: 2284360328).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

 

 

.