Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ( ΑΔΑ: 6ΦΙ5Ω1Τ-Ξ4Λ)ων (

  • Αρχική
  • Tag: λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ( ΑΔΑ: 6ΦΙ5Ω1Τ-Ξ4Λ)ων (
unnamed file 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 17/2021: Διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλα τα σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ( ΑΔΑ: 6ΦΙ5Ω1Τ-Ξ4Λ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ. Απόφασης 17/2021)   ΘΕΜΑ: Διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλα τα σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων   Η Δήμαρχος Σίφνου   Έχοντας υπόψη: Το άρθ. 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το…
Μάθε περισσότερα
.