Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σίφνου Ν. Κυκλάδων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”

  • Αρχική
  • Tag: Δήμος Σίφνου: Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σίφνου Ν. Κυκλάδων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”
1

Δήμος Σίφνου: Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σίφνου Ν. Κυκλάδων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ   Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σίφνου Ν. Κυκλάδων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”   Φίλες και φίλοι,   Σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων της 29ης Ιανουαρίου 2021 (ΑΔΑ: ΨΤ3Γ469ΗΗ7-0ΜΖ), εγκρίθηκε η πρόταση που…
Μάθε περισσότερα
.