ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

BUS TIMETABLE

18/6/2021 – 1/7/2021

 

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ

ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES

07:00, 08:45, 11:00, 13:30, 14:00*, 15:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00

*14:00: Τις μέρες σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days

ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:20, 09:30, 11:30, 13:50, 14:30, 15:30, 17:20*,18:30, 21:30, 22:20

17:20: Kamares-Apollonia-Kastro

13:50 Kamares-Apollonia –Faro-Platy Gialo

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATY YIALOS

07:00*, 10:00, 12:00, 14:00**, 15:00, 17:00, 20:00, 21:00*

*07:00, 21:00: Μέσω Φάρου-/Via Faros

**14:00 Αναχώρηση από Απολλωνία/Departure from Apollonia

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

PLATY YIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30, 21:35

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ

APOLLONIA-KASTRO

07:30, 11:35, 13:30, 17:30, 19:35

ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

KASTRO-APOLLONIA

07:35, 11:45, 13:40, 17:35, 19:45

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS

07:00, 11:00, 14:00*, 17:00, 19:00, 21:00**

*14:00 Αναχώρηση από Απολλωνία/ Departure from Apollonia

**:Μέσω Πλατύ Γιαλού/Via Platy Yialos

ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS

07:15**, 11:20, 14:15*, 17:20***, 19:20, 21:15*

** 07:15, 21:15: Μέσω Πλατύ Γιαλού/ Via Platy Yialos

*14:15 – Πηγαίνει Πλατύ Γιαλό- Απολλωνία-Ατρεμώνa / To Apollonia and Artemonas via Platy Yialos

***17:20 Φάρο- Απολλωνία- Ατρεμώνa/Faros-Apollonia-Artemonas

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ

ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHΥ

09:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:00

ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

VATHΥ-APOLLONIA-ARTEMONAS

09:20, 12:20, 16:20*, 18:20, 20:20

*16:20: Βαθύ-Καμάρες/Vathy- Kamares

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ

ARTEMONAS-HERONISSOS

10:00, 12:00, 16:00, 19:00

ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

HERONISSOS-ARTEMONAS

10:20, 12:20, 16:20, 19:20