ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

BUS TIMETABLE

13/9/2021 – 19/9/2021

 

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ
ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES

07:00, 08:30, 10:00,11:00, 12:40,13:30, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:05,22:00

14:00 Τις μέρες Σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days

ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

KAMARESAPOLLONIAARTEMONAS

07:20, 09:30,10:30, 11:30,13:00, 13:50, 14:30, 15:30, 17:20*,18:30, 20:20*,22:15

*17:20 , 20:20 Κamares-Κastro

13:50 Kamares-Apollonia –Faro-Platy Gialo

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATY GIALOS

07:00*, 10:00, 12:20, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00,21:00,22:00***

*07:00,19:00: Μέσω Φάρου-/Via Faros

14:00 departure from apollonian

***εκτός Δευτέρας,except Monday

 ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
PLATY YIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:30, 10:30, 12:45, 14:30, 15:30, 17:30, 19:40,21:30,22:20***

***εκτός Δευτέρας,except Monday

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ   

APOLLONIAKASTRO

07:30, 11:35, 13:30, 17:30, 20:30

ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

KASTROAPOLLONIAARTEMONAS

07:35, 11:45, 13:40, 17:35, 20:35

 

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ    

ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS

07:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00,21:00***

14:00 departure from apollonian

***εκτός Δευτέρας,except Monday

ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS

07:15**, 11:20, 14:15, 17:20, 19:15**,21:15***

***εκτός Δευτέρας,except Monday

** 07:15,19:15: Μέσω Πλατύ Γιαλού/ Via Platy Yialos

14:15 – Faro Platy Gialos

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ    

ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI   

09:00, 11:50, 16:00, 18:00,20:00***

***εκτός Δευτέρας,except Monday

ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS

09:20,  12:10, 16:20*, 18:20,20:25***

*16:20: ΒαθύΚαμάρες/Vathi Kamares

***εκτός Δευτέρας,except Monday

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ  

 ARTEMONAS-HERONISSOS     

08:00, 11:30, 16:00

ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

HERONISSOSARTEMONAS

08:20, 11:50, 16:20