Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε 6η τακτική -ειδική, διά ζώσης- συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου (24.02.2024)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Σίφνος

Ταχ. Κωδ.: 840 03

Πληροφορίες: Σοφία Κατζηλιέρη

Τηλέφωνο: 2284360321

Email: s.katzilieri@sifnos.gr

 

Πρόσκληση (Αρ. πρωτ.: 853/20.02.2024 – ΑΔΑ: 9Ω6ΥΩ1Τ-Ι2Ψ)

Προς

Νικόλαο Γ. Βενάκη

Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη

Απόστολο Ν. Διαρεμέ, Αντιπρόεδρο

Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,

β) Την απόφαση 2/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΟ7ΒΩ1Τ-2ΡΨ),

Σας προσκαλώ στην 6η τακτική, ειδική – διά ζώσης, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ.1, του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κτίριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2024

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Εσωτερική διανομή:

-Γραφείο Δημάρχου

-Γραφείο Αντιδημάρχων

-Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 

.