Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε (3η) τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Σοφία Κατζηλιέρη
Τηλέφωνο: 2284360321
E-mail: s.katzilieri@sifnos.gr

Προς
Τακτικά Μέλη
-κ. Νικόλαο Γ. Βενάκη
-κ. Εμμανουήλ Ν. Φουτουλάκη
-κ. Απόστολο Ν. Διαρεμέ, Αντιπρόεδρο
-κ. Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ.: 773/14.02.2023)
σε (3η) τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ: 9Η1ΘΩ1Τ-7ΣΝ)

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την παρ. 6, άρθρο 75, του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.  4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,
β) την απόφαση 2/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΟ7ΒΩ1Τ-2ΡΨ),

Σας προσκαλώ στην 3η τακτική μικτή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου σύμφωνα με το άρθρο 74 Α, παρ.1, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., για έκδοση απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης της 4ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 372/24-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αγγελικής Παπαευαγγέλου, που αφορά στον προσδιορισμό ποσού χορηγούμενου στο Δήμο Σίφνου τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., για την εκτέλεση του υποέργου 2: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού πρόσβασης προς
Πουλάτη Ν. Σίφνου» του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία Δήμου Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Δ.Ε. Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Δημάρχου
-Γραφείο Αντιδημάρχων
-Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος
-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 

.