Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

.jpg

      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

 

            Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει τα κουφώματα στο ισόγειο του κτιρίου.

            Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούνται οι ξυλουργοί του νησιού να δώσουν τις προσφορές τους μέχρι  25-11-2023.

            Τηλ. επικοινωνίας 6972841453 κ. Αποστολία Γεωργαρή.

 

                                                                Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων         

                                                     Για το Ίδρυμα Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου

                                                                                    Η Πρόεδρος

 

                                                                            Αποστολία Γεωργαρή      

.