Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (18-11-2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

Προς

  1. Τους Αντιδημάρχους Σίφνου:

-κ. Γεώργιο Κ. Γεωργούλη

-κ. Αντώνιο Δ. Φραντζή

-κ. Γεώργιο Στ. Λουκή

 

  1. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Απολλωνίας & Αρτεμώνα Σίφνου:

-κα Αικατερίνη Αντ. Θεολόγου, Πρόεδρο της  Κοινότητας Απολλωνίας

-κ. Θωμά Φ. Τσίπη, Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα

 

Κοινοποίηση

-Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία (στο Στενό), στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», την 18η  Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκ νέου συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  245/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων
  2. Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

 

 

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.