Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – με τηλεδιάσκεψη – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (12.09.2022)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – με τηλεδιάσκεψη – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (12.09.2022)

Σίφνος 6/9/2022
Α.Π.: -166 –
Προς
Τακτικά μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Σίφνου
Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της ΔΗ.Κ.Ε.Σ την
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Καταστροφή φωτοτυπικού ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
2. Οικονομική συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. στον 2ο αγώνα σφαιροβολίας στη
Σίφνο

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

 

η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ατσόνιου

.