Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Σίφνου ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν: α) ως χώροι στάθμευσης , β) για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Πρόσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Σίφνου ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν: α) ως χώροι στάθμευσης , β) για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: Α) ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

πατήστε παρακάτω για το έγγραφο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ