Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Τουριστικής Επιτροπής Σίφνου (12.05.2022)

Σίφνος, 6.5.2022

          Αρ. πρωτ. -2279-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε 2η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

 

 

 

Προς

  • Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

 

Κοινοποίηση

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Νικόλαο Χρυσίνη
  • Έπαρχο Π.Ε. Μήλου κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου
  • Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Μήλου κ. Ιωάννη Γεροντή

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- στις 12 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Αξιολόγηση προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Σίφνου

Παρακαλούνται όσα από τα τακτικά μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

 

.