Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (19.04.2022)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (19.04.2022)
TOYRISTIKH7

Προς
Τακτικά μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ
Δήμαρχο Σίφνου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12 π.μ., σε τακτική
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ., μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανατροπή Κωδικών οικ. έτους 2021
2. Απολογισμός Πεπραγμένων 2021
3. Οικονομικός Απολογισμός 2021
4. Προγραμματισμός Προσλήψεων 2022

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Ατσόνιου

.