Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων των οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Δήμος Σίφνου: Κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων των οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου
kamares village the main port of sifnos island gaetano cessati 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων των οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου.

 

Ανακοινώνεται ότι με την 8/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΞΟΣΩ1Τ-ΑΜΕ), κινήθηκε η διαδικασία κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων των οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την εγκύκλιο 12/2012 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. 31168/21-06-2012, ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8).

Η διαδικασία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες Δήμου Σίφνου», για την υλοποίηση του οποίου έχει εγκριθεί ήδη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Δήμου Σίφνου.

Το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα είναι διαθέσιμο για ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (κ. Νίκος Κορακής) και στο Γραφείο του ΚΕΠ στον Αρτεμώνα. Επίσης, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου https://dimos.sifnos.gr/.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση και σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν σφαλμάτων ή ελλείψεων στην αποτύπωση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, να υποβάλει στο Δήμο σχετικά στοιχεία για τη διόρθωση/συμπλήρωσή του.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα εδώ

 

.