Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
wcag

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ: Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012),διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την     

υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ» (στο δρόμο προς Βαθύ).

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν (1) τράγο & έντεκα (11) αίγες, που  θα σημανθούν με ενώτια και θα  καταχωρηθούν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  28 Μαρτίου και ώρα 12:00,

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:  m.sardi@sifnos.gr)

Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) / έκαστο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 (Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής).

Σίφνος, 24.03.2022