Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (23.03.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (9η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη,  ώρα 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών (εποχικών ή πρόσκαιρων) αναγκών
 2. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου «Αναβάθμιση Μονάδων Αφαλάτωσης και Συστημάτων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 63-01/135/10.03.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη (ΑΔΑ: ΨΣΖΙ4653ΠΩ-ΚΑΝ)
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (4ου τριμήνου)
 4. Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε αγώνα μοτοσικλέτας Trial, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αθλητικού Σωματείου Α.Λ.Α.Μ. Μεσογαίας
 5. Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των συντηρητών του τέμπλου της Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Κυκλάδων
 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Καλλιόπης Αθυμαρίτη
 7. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Ιωάννη Χριστόπουλου
 8. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Παναγιώτας Σαρρή
 9. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Απ. Γεωργούλη
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Μυρτώς Δουμάνη (Μιχαήλ Καριώτογλου)
 11. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Hamon Loic
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Χρήστου Γιαννακόπουλου
 13. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Φλώρας Νερούτσου
 14. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Ουρανίας Καλογήρου
 15. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Ευάγγελου Πατέρα
 16. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Γεώργιου Προυνιά
 17. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Μόσχας Καρύδη
 18. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Ανδρέα Κουκή
 19. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Ελένης Λεμπέση
 20. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Νικόλαου Βαλλή
 21. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Ευφροσύνης Παραμπότα
 22. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Ελένης Πελοποννησίου
 23. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Καρατζά
 24. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Ευαγγελίας Μπέρναρντ
 25. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Καλλιόπης Πρόκου
 26. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί αιτήσεως της κας Νίκης Ψαραύτη

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

.