Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Τουριστικής Επιτροπής Σίφνου (02.03.2022)

TOYRIST

       Σίφνος, 26.02.2022

  Αρ. πρωτ. -972-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε 1η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου
 
Προς

  • Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

 
Κοινοποίηση

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Νικόλαο Χρυσίνη
  • Προς την Έπαρχο Π.Ε. Μήλου κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου
  • Προς τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Μήλου κ. Ιωάννη Γεροντή

 
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- στις 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Παρουσίαση δράσεων τουριστικής προβολής (Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022)
  2. Κατευθύνσεις για την τουριστική προβολή της Σίφνου το 2022 & αξιολόγηση επιμέρους προτάσεων
  3. Εξέταση πρότασης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σίφνου σε επίπεδο τουριστικής προβολής
  4. Εξέταση πρότασης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη φέρουσα τουριστική ικανότητα της Σίφνου
  5. Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για θέματα περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χαρακτήρα, ενόψει σχετικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν  στην Αθήνα το επόμενο διάστημα
  • Παρακαλούνται όσα από τα τακτικά μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 
 
H Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου
 
 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

Τηλέφωνα: 2284033077 & 6980975820

Email: tourismos@sifnos.gr

.