Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (12.01.2022)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (12.01.2022)
beach g1b6feee54 1920

Σίφνος 5/1/2022
Α.Π.: -1 –
Προς
Τακτικά μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ
Δήμαρχο Σίφνου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10 π.μ., σε συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα:
1. Οικονομικός Προϋπολογισμός Εσόδων -Εξόδων ΔΗ.Κ.Ε.Σ., οικ. έτους 2022

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Ατσόνιου

.