Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, διαχείρισης και λογιστικής και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης "ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ", στο πλαίσιο Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

  • Αρχική
  • Γραφείο Τύπου
  • Ανακοινώσεις - Γραφείο Τύπου
  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, διαχείρισης και λογιστικής και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης "ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ", στο πλαίσιο Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
DIMOS 8

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, διαχείρισης και λογιστικής  και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης “ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ”, στο πλαίσιο Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

.