Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Συντελεστές τελών και επιβολής δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2022

Δ Η Μ Ο Σ     Σ Ι Φ Ν Ο Υ

 
To Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, ύστερα από εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, καθόρισε τους συντελεστές τελών και επιβολής δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2022, όπως παρακάτω:

  • Με την υπ’ αρ. 178/2021 απόφασή του (Α.Δ.Α.: 95ΠΟΩ1Τ-7Ο3)

  ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατηγορία των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης :
 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΙΚΙΕΣ 0-90 m3 1,4€
91m3 και άνω 2,39€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3 1,96€
151m3 και άνω 3,36€
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 0-240m3 1,96€
241m3 και άνω 3,36€
ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600m3 2,22€
601m3 και άνω 3,47€
ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ   5,00€
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ   5,00 €
ΠΑΓΙΟ   11,00 €
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ   73,50 €
ΤΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ   25,00 €
ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ   50,00 €
ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ   100,00 €
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 0-90m3 1,98 €
91m3 και άνω 3,39 €
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0-90 m3 0,96 €
91m3 και άνω 1,63 €
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ/ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
(3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ)
0-90m3 0,75 €
91m3 και άνω 1,25 €
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 0-60m3 1,47 €
61m3 και άνω 2,51 €
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ   0,74 €

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΙΚΙΕΣ 0-90 m3 1,40 €
91m3 και άνω 2,39 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3 1,96 €
151m3 και άνω 3,36 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 0-240m3 1,96 €
241m3 και άνω 3,36 €
ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600m3 2,22 €
601m3 και άνω 3,47 €

Το τέλος αποχέτευσης υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 70% επί του κόστους κατανάλωσης του νερού.
 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ
21,00 €

 
 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΜΑΡΩΝ – ΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 111,20 €
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 400,00 €
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 700,00 €

 

ΤΕΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
(ΕΥΡΩ ΑΝΑ m3)
ΜΕΓΑΛΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 8,04 €
ΜΙΚΡΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 9,59 €

 
 
Η ισχύς της ανωτέρω μεταβολής στους συντελεστές θα αφορά στους λογαριασμούς που θα εκδοθούν και θα περιλαμβάνουν καταναλώσεις από την 01η/01/2022.
 
 
       Τα εισοδηματικά κριτήρια περί απαλλαγής παραμένουν  σταθερά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σίφνου (Α.Δ.Α.: ΩΗ4ΕΩ1Τ-ΡΦΜ)
Αναλυτικά, η απαλλαγή αφορά σε:
α) άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
β) τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο πέραν των τριών,
γ) άπορους πολίτες που κατέχουν βιβλιάριο απορίας,
δ) μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο,
ε) πολίτες που αποδεδειγμένα χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ατόμου, με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 30.000,00 €.
 
Η απαλλαγή αυτή θα αφορά στην πρώτη ή κύρια κατοικία των δικαιούχων και θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου.
 

  • Με την υπ’ αρ.179/2021 απόφασή του (Α.Δ.Α.: ΩΚ5ΣΩ1Τ-Χ1Σ)

ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατηγορία του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Γενικοί συντελεστές Συντελεστής
Οικιακή χρήση (ασκεπείς και σκεπασμένοι χώροι) 1,05€/τ.μ.
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση (ασκεπείς και σκεπασμένοι χώροι) 1,05 €/τ.μ.
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ασκεπείς και σκεπασμένοι χώροι) 2,38 €/τ.μ.

 
 
Αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ/Τ.Μ.
Οικιακή και κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση (ασκεπείς & σκεπασμένοι χώροι) 276.116 1,05
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ασκεπείς & σκεπασμένοι χώροι) 122.523 2,38
ΣΥΝΟΛΑ 398.639  

 
 
Η ισχύς της ανωτέρω μεταβολής στους συντελεστές θα ξεκινήσει από την 01/01/2022.
 
Παραμένουν τα κριτήρια απαλλαγής, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: Ψ8ΥΙΩ1Τ-ΛΩΖ).
       Αναλυτικά, τα κριτήρια απαλλαγής ισχύουν για:
α) άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
β) τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο πέραν των τριών,
γ) άπορους πολίτες  που κατέχουν βιβλιάριο απορίας,
δ) μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο,
ε) πολίτες που αποδεδειγμένα χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ατόμου, με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 30.000,00 €.
 
Η απαλλαγή αυτή θα αφορά στην πρώτη ή κύρια κατοικία των δικαιούχων και θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου.
 
 

  • Με την υπ’ αρ. 180/2021 απόφασή του (Α.Δ.Α.:ΨΥΘ7Ω1Τ-Ν0Υ)

ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατηγορία των λοιπών τελών  (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.) και λοιπών δικαιωμάτων:
 
  α) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Χρήση πεζοδρομίων 17,00 €/ανά έτος
Παραλιακοί χώροι, χρήση πεζοδρομίου & παραλιακού χώρου Καμαρών 18,00 €/ανά έτος
Κοινόχρηστοι χώροι στο Στενό της Απολλωνίας & του Αρτεμώνα 20,00 €/ανά έτος
Εναπόθεση αδρανών υλικών 12,00 €/εβδομάδα
Αυθαίρετη χρήση 150,00 €/ πενθήμερο

 
 
 
β) ΤΕΛΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ:
Παραμένει  σταθερό, όπως είχε καθοριστεί με την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση του Δ.Σ. (Α.Δ.Α.: 921ΥΩ1Τ-104), δηλαδή όπως παρακάτω:

  ΤΕΛΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ  
α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
(σε ΕΥΡΩ) 
ΤΕΛΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
(σε ΕΥΡΩ) 
1 ΒΟΟΕΙΔΗ ΒΑΡΟΥΣ 0-200 kg 18,00 22,32
2 ΒΟΟΕΙΔΗ ΒΑΡΟΥΣ 200-400 kg 20,00 24,80
3 ΒΟΟΕΙΔΗ ΒΑΡΟΥΣ 400 kg & ΑΝΩ 22,00 27,28
4 ΧΟΙΡΙΝΑ ΓΔΑΡΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25kg 4,00 4,96
5 ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΑΔΗΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25kg 6,00 7,44
6 ΧΟΙΡΙΝΑ ΓΔΑΡΤΑ 25-50kg 6,00 7,44
7 ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΑΔΗΤΑ 25-50kg 8,00 9,92
8 ΧΟΙΡΙΝΑ ΓΔΑΡΤΑ 50kg & ΑΝΩ 8,00 9,92
9 ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΑΔΗΤΑ 50kg & ΑΝΩ 10,00 12,40
10 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ* 2,22 2,75
11 ΑΙΓΕΣ-ΠΡΟΒΑΤΑ-ΤΡΑΓΟΙ-ΚΡΙΑΡΙΑ 20kg & ΑΝΩ 3,50 4,34
12 ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ 6ΩΡΟ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 24 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ 5,00 6,20
ü ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ü ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
 
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ  
1 ΕΝΗΛΙΚΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 5,00€
2 ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 2,00€
3 ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25kg 0,50€
4 ΧΟΙΡΙΝΑ 25kg & ΑΝΩ 1,00€
5 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 0,25€

 
γ) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:
Παραμένει  σταθερό, όπως είχε καθοριστεί με την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση του Δ.Σ. (Α.Δ.Α.: 921ΥΩ1Τ-104), δηλαδή, όπως παρακάτω:
εκατό ευρώ (100,00€) ανά επίσημο αγώνα στο πλαίσιο τοπικού ή περιφερειακού πρωταθλήματος ή διοργάνωσης, και
εξήντα ευρώ (60,00€) για την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου σε ομάδα ή ομάδες ιδιωτών, για τη διεξαγωγή μεταξύ τους ποδοσφαιρικού αγώνα {ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων με οικονομικό αντίτιμου τριών ευρώ (3,00 €) ανά άτομο}.
 
 
 
δ) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.):
Επιβάλλεται  σε ποσοστό 0,25ο/οο επί της αξίας των ακινήτων και σύμφωνα με το Νόμο 2130/1993, άρθρο 24, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
 
ε) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ:       Επιβάλλεται σύμφωνα με το νόμο.
 
 
στ) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ:
Επιβάλλεται  τέλος χρήσης ελικοδρομίου ύψους εβδομήντα ευρώ (70,00€) ανά πτήση, για όλες τις πτήσεις εκτός των υγειονομικών.
 
ζ) Σε περίπτωση ρίψης λυμάτων στη θάλασσα, που αποδεικνύεται ύστερα από επιτόπιους ελέγχους του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου, εγκρίνεται  επιβολή προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).