Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (02.12.2021)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ (02.12.2021)
DimosSifnou DIKES sm

Σίφνος 29/11/2021
Α.Π.: -180 –

Προς
Τακτικά μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ
Δήμαρχο Σίφνου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση την Παρασκευή 2
Δεκεμβρίου 2021 και έως ώρα 11:00 π.μ., σχετικά με το παρακάτω θέμα:
 
1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εξόδων ΔΗΚΕΣ 4/2021
 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

 

.