Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Τουριστικής Επιτροπής Σίφνου (10.11.2021)

254150484 4283285598461582 8436727720453242785 n

                   Σίφνος, 6.11.2021

                   Αριθ. πρωτ.: -6395-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (32η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 17:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
 2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021
 3. Έκδοση απόφασης για τη συνδρομή του Δήμου Σίφνου: α) στις ανάγκες του έργου συντήρησης του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής, ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 474781/5.10.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, β) στις ανάγκες  αποτύπωσης – φωτογραφικής τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης  και σύνταξης τεχνικής περιγραφής για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον Ιερό Ναό της Παναγιάς τα Γουρνιά
 4. Έκδοση απόφασης για την 2η τροποποίηση της από 23.08.2018 διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για το έργο: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια  Δήμου Σίφνου (Β΄ φάση)»
 5. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στον οικισμό Απολλωνίας Σίφνου», ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 139336/4114/5.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
 6. Αποδοχή δωρεάς από την κυρία Ειρήνη Αραγιάννη έργων ζωγραφικής του αείμνηστου ζωγράφου, καλού φίλου & λάτρη της Σίφνου Κώστα Κουνάδη

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.