Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΤΣΟΠΟΥ».
 
Ειδικότερα, πρόκειται για έναν τράγο & μια αίγα, τα οποία  σημάνθηκαν με ενώτια και καταχωρήθηκαν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.
 
Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: m.sardi@sifnos.gr
 
Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο.
                                
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2284360318 (εργάσιμες ημέρες & ώρες).
 
Σίφνος, 8.10.2021