Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δελτίο τύπου: «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο»

2

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ

 Δελτίο τύπου

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» στον Αρτεμώνα της Σίφνου την 31η Αυγούστου και 1η  Σεπτεμβρίου του 2021 η εναρκτήρια συνάντηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο», η οποία υλοποιείται στα νησιά της Ελλάδας, Σίφνο, Σέριφο και Κύθνο και στην Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου.
Βασικό αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη και προβολή της αρχαίας μεταλλευτικής-μεταλλουργικής κληρονομιάς των περιοχών αυτών αξιοποιώντας το κοινό πολιτιστικό παρελθόν τους. Απώτερος στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη των επιλεγμένων περιοχών και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω του τρίπτυχου «πολιτισμός-τουρισμός-ανάπτυξη»,  προσβλέποντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία τους.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Κύριος Δικαιούχος), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ), ο Δήμος Σίφνου, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου προετοίμασαν τις από κοινού δράσεις της Πράξης που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προβολή των επιλεγμένων περιοχών και στην ενίσχυση της δικτύωσής τους σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Ειδικότερα, την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν οι στόχοι της Πράξης, το χρονοδιάγραμμα των προς υλοποίηση ενεργειών, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων και αναλύθηκαν τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα ως προς τη διαχείριση και τoν συντονισμό της Πράξης. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε ο ρόλος κάθε εταίρου στην υλοποίηση των παραδοτέων και των δράσεων που αναλαμβάνει και καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των ενέργειων που θα υλοποιηθούν την αμέσως ερχόμενη περίοδο (διεξαγωγή ημερίδων, σχεδιασμός ιστοσελίδας, λογότυπου και πληροφοριακού υλικού, εργασίες ανακαίνισης χώρων και προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία των Κέντρων Ανάδειξης στη Σίφνο και στην Ασγάτα της Κύπρου, καθώς και η πρόσληψη του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της Πράξης). Τη δεύτερη ήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα μεταλλεία του Φάρου και στη χερσόνησο του Άι Σώστη Σίφνου (δυο αρχαιο-μεταλλευτικών/ μεταλλουργικών θέσεων που θα μελετηθούν και θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της Πράξης) ακολουθώντας επιλεγμένες διαδρομές/μονοπάτια. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξειδίκευση των επιμέρους ενεργειών καταγραφής και τεκμηρίωσης καθώς και χωροθέτησης, διαμόρφωσης και σήμανσης των θέσεων και των μονοπατιών αυτών.
Η Πράξη «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ- Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο», εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ
 


.